изразност

изразност
същ. - изразителност, образност, експресивност
същ. - релефност, картинност, фигуративност, убедителност, красноречивост
същ. - израз, изражение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • енформел — (фр. informel апстрактен) слик. стил во модерното сликарство што налага исклучителна изразност во бојата, игнорирајќи го ликовното прикажување на предметот …   Macedonian dictionary

  • еспресиво — (итал. espressivo) муз. ознака за темпо: со многу изразност, изразно …   Macedonian dictionary

  • информел — (анг. informale) модерно сликарство кое бара поголема изразност во бојата и во ликовната материја отколку во претставите содржината на сликата не е предмет или појава, туку е површина што живее во целосната доминација на бојата информелот… …   Macedonian dictionary

  • изражение — същ. израз, мимика, вид, външност, лице, физиономия, изглед същ. изразителност, изразност същ. черти на лицето …   Български синонимен речник

  • израз — същ. говор, слово, дума, реч, език същ. дикция, произношение, изговор същ. изречение, фраза същ. изражение, вид, физиономия, лице същ. изблик същ. изглед …   Български синонимен речник

  • изразителност — същ. образност, изразност, експресивност същ. релефност, картинност, фигуративност, убедителност, красноречивост същ. израз, изражение …   Български синонимен речник

  • картинност — същ. образност, прегледност, нагледност, изразност, релефност, живост, яркост …   Български синонимен речник

  • нагледност — същ. прегледност, яснота, изразност, релефност същ. образност, картинност …   Български синонимен речник

  • образност — същ. картинност, изразност, фигуративност, релефност, нагледност, живост същ. художественост, пластичност …   Български синонимен речник

  • прегледност — същ. нагледност, яснота, разбираемост, изразителност, картинност, изразност, релефност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”